16

Czas: 16.07-18.07.2017

ponad 60 godzin

(akcja niezamknięta)

Lipca 2017

(JESZCZE) MAMY PRAWO

Akcja w odpowiedzi na działania Sejmu i Senatu; w obronie trójpodziału władzy i niezależności sądów.

W ramach kobiecej mobilizacji i protestów:

(...) Najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja. To w niej znajduje się zapis dotyczący podziału i równowagi władzy: pomiędzy ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. "Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały." (Rozd. I, art. 10). Nie ma naszej zgody na podporządkowanie władzy sądowniczej egzekutywie lub partii politycznej! Nie ma naszej zgody na naruszanie Konstytucji RP! (...)

• •„(Jeszcze) mamy prawo”

Koncepcja: Czarne Szmaty / #czsz

Wykonanie: #czsz i przyjaciółki, przyjaciele

© 2017 by #czsz

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now